DUPROCIM

Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

És el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi.

  • Riscos territorials,
  • risc per incendis forestals,
  • risc per nevades,
  • risc per inundacions,
  • risc sísmic,
  • risc en el transport de mercaderies perilloses,
  • risc químic,
  • risc radiològic
  • i risc per ventades
Darrera actualització: 09.11.2020 | 13:47
Darrera actualització: 09.11.2020 | 13:47