Cost de les campanyes de publicitat institucional

A la documentació adjunta d’aquest apartat podeu consultar les dades referents al cost de les diferents campanyes de publicitat institucional dutes a terme per l’Ajuntament.

S’hi publiquen les dades d’aquelles accions que es realitzen de manera regular al llarg de l’any i que comporten una visibilitat institucional amb publicitat presencial al poble i/o als mitjans de comunicació

Darrera actualització: 28.02.2022 | 11:51
Darrera actualització: 28.02.2022 | 11:51