Tributs

Tributs gestionats per l'Ajuntament

 • Entrades vehicles (Guals)
 • Mercat setmanal
 • Escombraries (Gestió)
 • Cementiri

Per internet:

Presencialment o per telèfon: 

 

Tributs gestionats per l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 • IVTM - Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

A partir de 2022:

 • Escombraries (Sols referent a la recaptació)
 • IBI - Urbana
 • IBI - Rústica
 • IBI - Característiques especials
 • IAE - Activitats econòmiques
 • IIVT – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys (Plusvàlua)

Atenció : La informació referent a tributs emessos abans de 2022 s'ha de sol.licitar a l'Ajuntament.

Per internet: 

Presencialment o per telèfon: 

Darrera actualització: 22.01.2024 | 20:04
Darrera actualització: 22.01.2024 | 20:04