Comissió de Codi Ètic

Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern

L'objectiu principal de l’existència d'un codi ètic i de bon govern és establir els principis i les normes de conducta que han de regir en especials als/les alts càrrecs i representants polítics, vers el bon comportament i la correcta actuació en el sí del seu càrrec, i que ha de servir com a guia per a la seva actuació de càrrec públics.

El document aprovat per l’Ajuntament des de 2018 té àmbit d’aplicació a l’Ajuntament i té caràcter normatiu, establint-se que les persones subjectes a aquest codi han d’actuar d’acord amb el principis i funcions atribuïdes al seu càrrec i respectar en tot moment la legalitat, l’exemplaritat, la igualtat, la imparcialitat, la integritat, el respecte, la responsabilitat, la rendició de comptes i la transparència. Tots ells sotmesos als principi de bon Govern amb l’objectiu d’aconseguir mantenir la imparcialitat i l’interès comú. 

Darrera actualització: 03.05.2024 | 08:28
Darrera actualització: 03.05.2024 | 08:28