Sol·licitud bonificació IBI urbà per instal·lació de sistema d'aprofitament tèrmic/elèctric (ORGT)

Tràmit amb l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) - Diputació de Barcelona.

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, podran gaudir d'una bonificació. (Queden exclosos d’aquesta bonificació les noves construccions que instal·lin aquests sistemes perquè els hi obligui la llei.)

 • Per instal·lacions solars tèrmiques serà d'un del 20% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles.
 • Per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum serà fins un 40% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles.

Normativa: Ordenança fiscal núm.1 - Impost sobre béns i immobles (Article 5 - Apartat 4 i 5)

Cal aportar:

 • Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
 • Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.
 • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu

  On consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

 • Còpia del rebut anual de l'IBI,

  o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 • Document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el RAC
 • Factura de la instal·lació

  Per garantir que la bonificació dels tres exercicis no supera el 50% del cost total de la instal·lació

Canals de tramitació:

Oficina de la Diputació de la Roca del Vallès (ORGT)

C/Pompeu Fabra 5-7 - 08430 La Roca del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 934 729 134
Adreça electrònica: orgt.roca@diba.cat
Lloc web: orgt.diba.cat/cat/
Horari:  
de 8.30 a 14 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.01.2024 | 11:53