Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern

L'objectiu principal de l'aprovació d'un codi ètic i de bon govern és establir els principis ètics i de bon govern que han de servir com a guia per l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta que se'n deriven. El document es basa en compromisos generals relacionats amb els conflictes d'interessos i de relació amb la ciutadania.

Amb aquesta voluntat l'Ajuntament de Vilanova del Vallès va aprovar al ple del 25 de gener de l'any 2018 el seu codi ètic i de bon govern, el qual es pot consultar en la documentació adjunta juntament amb l'acte del Ple en què es va aprovar.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:02
Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:02