S’iniciaran les obres del Pas de Can Manel la propera setmana

Diumenge, 15 de novembre de 2020 a les 09:00

La setmana que ve està previst que comencin les obres al Gual de Can Manel, una estructura sobre el riu, que amb el temporal Glòria es va acabar d’erosionar i malmetre i presentava risc per a la seguretat al pas de vehicles.

Per aquest motiu l’Ajuntament va decidir tancar-lo al pas rodat de vehicles, ja que és un pas molt utilitzat per vehicles pesants, especialment pels tractors que conreen els camps de la plana agrícola del Mogent.

Des de llavors es va treballar per trobar la millor solució per aquest pas arran del Mogent, partint d’uns estudis que la Diputació de Barcelona havia fet, per a una actuació de millora del gual, a petició de l’Ajuntament abans del darrer temporal. 

Tanmateix, atès que fins a dia d’avui, l’Ajuntament no compta més que amb el propi finançament per afrontar l’obra i que per tractar-se d’una infraestructura situada a la zona protegida del Riu Mogent, dins de l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 declarada d’Especial Interès, aquesta ha de ser adequada a la naturalesa i als valors de l’indret on es localitza, finalment s’ha previst una actuació més senzilla que contempla la substitució del gual per una estructura molt similar, modificant alguns aspectes per tal d’afavorir la seguretat en la mobilitat de vianants i ciclistes.

La pandèmia de la Covid-19 ha dificultat l’avançament de tot el procés, perquè, tot i que l’Ajuntament va encarregar els treballs abans de l’estiu, no ha estat fins ara, al novembre, que s’ha rebut la preceptiva Autorització a les obres per part de l’ACA perquè pugui tenir lloc l’inici de l’arranjament del gual.

Ara, que des del dia 9 de novembre es disposa de la Resolució favorable de l’ACA respecte l’actuació, es preveu que els treballs per a la reobertura del pas puguin iniciar-se de forma imminent la propera setmana.

Darrera actualització: 15.11.2020 | 08:34