A partir d’avui 15 de març comença el període de prohibició de foc

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament de Vilanova del Vallès recorda que a partir d’avui dia 15 de març comença el període de prohibició de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.

En aquestes zones (poblades o no per espècies arbòries) queda totalment prohibit:

- Encendre foc per a qualsevol mena d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

- Llençar objectes encesos.

- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

- Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Només seran permeses aquelles activitats autoritzades de manera extraordinària pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Per a sol·licitar-ne l'autorització, podeu fer-ho per internet dirigint-vos a aquest formulari de sol·licitud, o bé presencialment a les Oficines comarcals, Serveis Territorials o Serveis Centrals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Per al vostre coneixement, l'autorització quedarà suspesa en cas d'activació del pla alfa al nivell 2 o superior. També se suspendrà si es preveu perill molt alt o extrem en el mapa diari de perill d'incendi forestal. Abans d'iniciar l'activitat, cal consultar els webs del Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural i del Departament d'Interior per conèixer si ha estat suspesa, bé per activació del nivell del Pla Alfa, bé perquè les condicions de perill així ho aconsellen, bé per la presència de perill molt alt o extrem en el mapa de perill, o per l'adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l'article 18 del Decret 64/1995. El Pla Alfa s'actualitza cada dia a les 00.00 h i a les 09.30 h hora oficial.

La consulta del nivell del Pla Alfa i del mapa de perill existent a la zona es pot fer mitjançant:

- Mapa del Pla Alfa 

- Mapes de perill d'incendi forestal

- El telèfon de l'Ajuntament (938 45 92 77)

- El telèfon d'atenció ciutadana (012).

Darrera actualització: 15.03.2023 | 18:17