BAN mesures per situació de sequera, emergència fase 1

Divendres, 9 de febrer de 2024 a les 14:20

BAN MUNICIPAL


MESURES PER SITUACIÓ DE SEQUERA, EMERGÈNCIA FASE 1

Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement de la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua ACC/220 /20 24, d'1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència i per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter- Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica.
Per això, en data d’avui reunits el Comitè d’Emergències i en base a tota la informació rebuda,

FAIG SABER

Que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), seguint els indicadors de sequera que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), mitjançant la resolució ACC/220 /20 24, d’1 de febrer, declara, entre altres, l'entrada en estat d'emergència i per sequera hidrològica de les unitats d'explotació 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter i 13 Embassaments del Ter- Llobregat. El municipi de Vilanova del Vallès és un dels que està afectats per aquesta declaració.

Que la declaració d’emergència fase 1 activa una sèrie de restriccions i mesures per a la reducció del consum d’aigua, tant domèstic com industrial i/o agrícola....

(veure tot el BAN en l'arxiu adjunt del lateral d'aquesta pàgina)

Darrera actualització: 09.02.2024 | 14:48

Documents