Principals novetats de les preinscripcions i matrícula per al curs 2018-2019 en centres educatius

Dijous, 12 d'abril de 2018 a les 11:30

La presentació de sol·licituds dels ensenyaments obligatoris serà del 13 al 24 d'abril de 2018.

Podeu trobar el full de sol·licitud de preinscripció a l'enllaç següent:

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/obligatoria-emp.pdf

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.


La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.


1. Tots els ensenyaments: Cal indicar una adreça electrònica per rebre la informació del procés. 


 2. Si una família no pot accedir a un dels 5 centres que ha escollit, se li enviarà la informació de les places vacants als centres del seu municipi i podrà fer una segona petició telemàticament. Les famílies podran accedir a la sol·licitud per fer l’ampliació de les peticions, mitjançant un enllaç que trobaran en el missatge electrònic que rebran, en el qual també podran consultar les vacants. 


 3. Cicles formatius d'FP de grau mitjà: Gestió centralitzada a GEDAC (Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya) de la preinscripció al setembre. Els alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció de cicles formatius de grau mitjà al juny i no n'hagin obtingut plaça, o malgrat obtenir plaça no s'hagin matriculat, rebran un missatge electrònic amb un enllaç per accedir a la sol·licitud i fer les noves peticions telemàticament. 


4. Cicles formatius d'FP de grau superior: Sol·licitud electrònica: implica la identificació de l’alumne/a i la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica. No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció. 


5. Un alumne amb títol de tècnic de grau mitjà accedeix per la via 2 a un grau superior: Els alumnes que volen accedir a FP de grau superior acreditant només un títol de tècnic de grau mitjà accedeixen per la via 2, a diferència del curs anterior, en què s’assignava de les vacants resultants del procés. La nota que es tindrà en compte serà la nota mitjana del títol de tècnic d'FP al·legat, i no la de la formació relacionada amb l’accés a grau superior, a diferència de la preinscripció anterior.

 

Darrera actualització: 12.04.2018 | 11:35