Les modificacions a les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 s'aproven definitivament

Dimecres, 12 de desembre de 2018 a les 11:00

Per a l’any 2019 es modifiquen les següents ordenances fiscals:

  1. Impost sobre els bens immobles urbans i rústics (IBI): L’increment és del 2,2 % (IPC interanual). La resta de l’IBI urbà es manté en el tipus 0,687, per 4t. any consecutiu i l´IBI Rústic també es manté en el 0,844 per 7è any consecutiu.
     
  2. Vehicles de tracció mecànica. S’incrementa el 2,2 % segons IPC interanual.
  1. L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a empreses que facturen més d’1.000.000 €. S’incrementa l’IPC interanual.

Altres modificacions són les següents ordenances no fiscals:

  • Activitat (Ordenança fiscal n.7): S’inclou una tarifa per a les publicacions al BOP a càrrec dels interessats.
  • Escombraries (Ordenança fiscal n.9): S’inclou una tarifa d’import zero que substitueix les subvencions a jubilats, per millorar la gestió i evitar l´increment de renda dels perceptors de les subvencions. A més, s’acorda la taxa d’import zero per a famílies nombroses de cinc o més fills que no superin un nivell de renda determinat (consultar ordenança).
  • Rodatge cinema (Ordenança fiscal n.17): S’afegeix una tarifa per rodatge cinematogràfic que no hi constava.
  • Cementiri (Ordenança fiscal n. 20): S’inclou una tarifa per la venda i rescat de panteons.

Informació completa al següent enllaç

Darrera actualització: 11.12.2018 | 08:56