Territori

Regidor/a titular: Sra. Estela Gutiérrez Rodríguez


  • Urbanisme i obres
  • Disciplina urbanística
  • Planificació urbanística
  • Obres i manteniment via pública
  • Brigada
  • Infraestructures
  • Gestió d'assabentats i llicències majors i menors i llicències d'activitats
  • Ocupació de la via pública
Darrera actualització: 27.06.2023 | 20:19