Valoració del tancament econòmic del 2019

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 19:00

Adjuntem dos documents relacionats amb les despeses i ingressos de l’any 2019 a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. En resum, l’evolució dels ingressos corrents vs. les despeses Corrents (les que no tenen en compte inversions ni amortització de préstecs, però sí el pagament dels interessos dels mateixos) és un indicatiu molt important per veure la sostenibilitat i viabilitat econòmica del municipi, i aquesta, marca una tendència favorable, essent els ingressos corrents superiors a les despeses corrents.

Així mateix, se seguirà millorant en dos paràmetres fixats pel govern que no s'han complert a causa d'alt nivell d´inversions provinents d'anys anteriors: la regla de la despesa i l'estabilitat presupostària, que no són un indicatiu de de la realitat econòmica del municipi. 

Darrera actualització: 30.06.2020 | 19:10