Prohibició de crema de restes vegetals

Divendres, 21 d'octubre de 2022 a les 00:00

Des del passat 15 d'octubre de 2022 i durant la resta de l’any, a tot el territori de Catalunya, queda prohibida la crema de restes vegetals. Aquesta activitat només es podrà realitzar sota les condicions d’excepcionalitat que disposa la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de “Residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

La llei especifica, en el seu article 27.3, que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. Únicament, i amb caràcter excepcional i motivat, es podran autoritzar cremes de residus agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de les plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació. Aquesta norma afecta a tot el territori de Catalunya.

El procediment per tal de gestionar aquests casos excepcionals, que van dirigits sempre a activitats professionals, és telemàtic, tot i que també es pot tramitar de manera presencial.

Hi podeu accedir per l’enllaç següent:  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Aclariments

  1. Els cultius i plagues que la normativa permet eliminar mitjançant la crema, fins al moment, les podeu trobar a l’informe del IRTA a l’enllaç següent: https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/08776/m0276-an11.pdf
  2. El sol·licitant no pot dur a terme la crema mentre no rebi resposta expressa d’autorització per part de l’administració. 
  3. La trituració, el compostatge o la incorporació d’adob verd són les alternatives més idònies a la crema per a la gestió dels residus vegetals. 

 

Darrera actualització: 20.10.2022 | 19:15