L’alcaldessa convoca tots els grups municipals per tractar l’afectació del Covid-19 al municipi

Dijous, 16 d'abril de 2020 a les 21:20

El passat 14 d’abril l’alcaldessa, Yolanda Lorenzo, va convocar a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova per portar a terme una reunió telemàtica informativa per tractar de l’afectació de la pandèmia del Covid-19 al municipi, com a mesura alternativa a la impossibilitat de poder dur a terme un ple telemàtic, tal com va sol·licitar la oposició. A partir dels informes jurídics i tècnics que desaconsellaven el compliment de la normativa vigent per a la realització de plens telemàtics, es va desestimar portar a terme el ple a partir dels mitjans que disposa l’Ajuntament i amb l’afirmació per part de secretaria que no es podia garantir la seguretat dels paràmetres exigibles per llei.

La reunió va desglossar-se en tres apartats informatius: el primer va ser el pla de confinament dels treballadors municipals, amb la voluntat de preservar la seva salut i així evitar riscos innecessaris i assegurant poder dur a terme l’activitat pròpia i imprescindible de l’Ajuntament.

En segon lloc, es van donar a conèixer les atencions realitzades a la població més gran de 70 anys, a partir d’un primer cribratge telefònic realitzat per els treballadors de l’Ajuntament i de serveis socials. L’objectiu era detectar possibles necessitats i oferir, als vilanovins que ho desitgessin, la possibilitat de rebre un suport per part dels voluntaris. També es varen comentar les mesures econòmiques acordades per l’equip de govern, i implementades ja atenent el període de pagaments de tributs o taxes, que estava a punt de vèncer i que s’havien ajornat i/o anul·lat.

Finalment, es va posar en coneixement  de tots els grups municipals, la situació actual de la Fundació Verge de la Salut i Sant Camil, i la intervenció de la Generalitat a requeriment del propi Ajuntament per vetllar pels seus residents i per els propis treballadors.

Darrera actualització: 16.04.2020 | 21:30