La millora de l’estat de la via pública als barris, adjudicada

Dijous, 13 de gener de 2022 a les 00:00

Ahir dimecres al matí es va formalitzar l’adjudicació a Construccions DEUMAL, S.L., que executarà els treballs entre 2022 i 2023.

Ahir dimecres, 12 de gener, l'Ajuntament va formalitzar l’adjudicació per procediment obert en caràcter d’urgència de la intervenció per a la millora de l’estat de la via pública als barris de Ca l’Alegre, Can Jornet, El Xargall, Can Nadal, Can Bosc, La Casa Nova, Can Cebrià, Les Roquetes i Bosc Ruscalleda a l'empresa Construccions DEUMAL, S.L. El projecte preveu adequar un total d’uns 29 km de carrers. Les intervencions a realitzar a cadascun dels barris s’han deduït a partir d’un treball de camp o auditoria que es va dur a terme a finals del 2019, el qual va classificar les carències de cada zona en els termes següents:

 1. Obra civil afectada i millora en obra civil en quan a paviments asfàltics, de formigó, vorades i voreres.
 2. Instal·lacions per sobre del nivell de ferms en quan a xarxes aèries de telefonia i electricitat, tapes de registres dels diferents serveis soterrats.
 3. Senyalització vertical i horitzontal.
 4. Mobiliari urbà.

Les obres s’han plantejat per ser executades en dos anys, tenint en compte la rescissió del contracte d’aquest 2021 de l’anterior empresa adjudicatària BIGAS GRUP, SL. per incompliment reiterat de terminis. Així, es faran intervencions anuals barri per barri fins el proper any 2023, seguint la planificació aproximada següent:

 • 2022:
  • Arranjaments de voreres a Ca l’Alegre, Can Jornet, El Xargall i Can Nadal, Casa Nova, Can Cebrià i Les Roquetes
  • Arranjaments d’asfalts a Ca l’Alegre, Can Jornet, El Xargall, Can Nadal, Can Bosc (formigó), La Casa Nova, Can Cebrià, Les Roquetes i Bosc Ruscalleda
 • 2023:
  • Arranjaments de voreres Can Bosc
Darrera actualització: 13.01.2022 | 10:44