La Diputació donarà suport tècnic a l’Oficina d’Habitatge

Dimarts, 20 d'agost de 2019 a les 14:20

Es redactarà un estudi per a la gestió d’habitatges públics al municipi

La Diputació de Barcelona ha comunicat a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès que ha estat beneficiat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA). Aquesta concessió permetrà rebre assistència tècnica en l’elaboració de les Estratègies per a la gestió d’habitatges assequibles i de qualitat consistent en un Estudi per a la gestió d’habitatges públics al municipi.

Aquest fet representa el punt de partida de la política municipal d’habitatge, que s’arbitrarà a partir de la futura Oficina municipal d’habitatge que té prevista com una de les seves primeres actuacions gestionar un mínim de 17 habitatges de protecció oficial fruit del conveni amb SOLVIA. Durant el mes de setembre es tramitaran els projectes d’urbanització i reparcel·lació de l’espai adjacent al C/. Sis de desembre. Un cop aquestes figures estiguin aprovades definitivament i l’Oficina d’habitatge creada, s’informarà al detall de la promoció d’HPO i de la bossa de sol·licitants. Es preveu que aquests passos es posin en marxa abans d'acabar l'any. 

 

Darrera actualització: 20.08.2019 | 14:24