Es prorroga el termini per a presentar-se als premis a l'Excel·lència Educativa

Dilluns, 1 de novembre de 2021 a les 00:00

El 2n premi a la millor qualificació de la fase general de les PAU ha quedat desert i s'ha decidit prorrogar el període de sol·licitud fins el 14 de novembre.

La comissió dels premis a l’excel·lència ha obert una segona convocatòria de cara premis a l'excel·lència educativa, en la categoria de 2n premi a la millor nota de la fase general de les PAU del curs 2020-2021, atès que el 2n premi a millor qualificació de la fase general de les PAU ha quedat desert. El nou termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 14 de novembre de 2021.

Aquesta tramitació pot ser de forma telemàtica al web de l’Ajuntament o presencial, dins de l’horari de 8 a 14 h (de dilluns a divendres) i de 16.30 a 19h (dijous).

Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats poden trucar al telèfon 938 459 277  o bé enviar un correu electrònic a la següent adreça: oac@vilanovadelvalles.cat.

Per participar, s´ha de presentar al registre de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, la documentació següent:

  • Instància general amb les dades personals del/la sol·licitant i les dades bancàries per poder fer l’ingrés en cas de ser guanyador/a, on s’inclourà declaració responsable del compliment dels requisits i de no trobar-se en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. (adjuntem la instància genèrica i la declaració responsable)
  • Certificat del Centre educatiu acreditatiu dels requisits acadèmics per optar al premi.

Cal estar empadronat/da a Vilanova del Vallès, amb una antiguitat mínima d’un any a partir de la publicació d’aquesta convocatòria

Darrera actualització: 01.11.2021 | 15:09