Es pot consultar la modificació del planejament general del Barri Rodes a la pàgina web municipal

Dijous, 3 d'agost de 2017 a les 00:00

En el Ple en sessió ordinària del 27 de juliol de 2017 es va aprovar inicialment la proposta dels Serveis Territorials Municipals de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per a la integració dels sectors UA6 “Barri Rodes”, UA18 “Miralta” i part del Polígon B de l’Eixample.

Aquest ha estat el resultat del treball conjunt entre l’Ajuntament, l’Associació de Veïns i els tècnics de la Generalitat.

Fotografia Barri Rodes

Properament es publicarà la modificació al DOGC, BOP i al diari El Punt Avui. La modificació de planejament general estarà en exposició pública durant el mes de setembre. Actualment ja es pot consultar l’expedient (clicar l'enllaç del lateral)

Darrera actualització: 22.08.2017 | 19:17