Ajuts per pagar el lloguer o la cessió d'ús

Dijous, 29 de febrer de 2024 a les 00:00

Adreçats a la població de 65 anys o més i a les persones de 35 anys o menys.

L'Agència d'Habitatge de Catalunya aprova la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge per a l'any 2024. S'han publicat dues línies: una adreçada a persones que tinguin 65 anys o més i una altra per a persones que en tinguin 35 o menys.

Per a persones de 65 anys o més

El període de sol·licitud de l'ajuda és des del dia 26 de febrer fins al dia 27 de març fins a les 15 hores. La xifra màxima que es concedirà seran 200 € mensuals, i la mínima, 20 €. En el cas de la població que resideixi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com és el cas de Vilanova del Vallès, l'import màxim que ha de pagar de lloguer o de preu de cessió mensualment és de 900 €, o de 450 €, en cas que sigui només una habitació.

Per a persones de 35 anys o menys

En el cas de l'ajut per a les persones de 35 anys o menys, el termini s'inicia l'11 de març a les 9 del matí i acabarà el 12 d'abril, a les 15 hores. Per a qui resideixi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el lloguer màxim que ha de demostrar és de 950 € o de 450 € quan es tracti d'una habitació. Per a les famílies nombroses o monoparentals i per a les unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, el lloguer màxim puja fins als 1.100 €.

L'import màxim que es percebrà serà de 250 € mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.

Informació a tenir en compte

Habitatge valorarà la concessió segons els ingressos computables de la declaració de l'Impost de la Renda per a Persones Físiques de l'exercici 2022. Només quan la persona presenti una vida laboral a partir del 2023 s'admetran els ingressos de l'exercici 2023. A Catalunya, l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) del 2022, és a dir, el nivell d'ingressos sota el qual es considera que no es pot viure amb dignitat, està situat en 7.967,73 € l'any. L'ajut es concedirà a qui acrediti que no té ingressos superiors a 3,05 vegades l'IRSC. Per tant, la persona sol·licitant haurà d'acreditar ingressos per sota de 24.301,57 €.

Documentació

Per tramitar l'ajut, caldrà disposar del formulari de la pàgina web, el contracte de lloguer o cessió, un document d'informació bancària (SEPA) i els rebuts de pagament del contracte de l'habitatge. No s'acceptaran contractes entre persones que tinguin parentiu.

Trobareu tota la informació de la convocatòria als enllaços de la columna.

Darrera actualització: 29.02.2024 | 17:58