ACTUALITZACIÓ_El Departament de Territori i de Sostenibilitat dona llum verda definitiva a la configuració d’un parc fluvial de transició de 17.770 m2 de superfície

Divendres, 19 de febrer de 2021 a les 20:15

Les zones verdes municipals del nucli urbà es dupliquen i ho fan per tot el poble i tots els vilanovins i vilanovines

Vilanova guanya un gran parc, per posar en valor l’espai fluvial i fomentar les pràctiques i els estils de vida saludables a tocar del poble. El municipi defineix 3’2 hectàrees de terrenys públics per a zones verdes a l’entrada nord del poble, a una banda i a l’altra del Riu Mogent.

El Departament de Territori i de Sostenibilitat dona llum verda definitiva a la configuració d’un parc fluvial de transició de 17.770 m2 de superfície i dues zones d’estacionament a l’entrada del poble.

La Comissió de Territori de Catalunya (CTC), en la sessió celebrada el passat dijous dia 28 de gener, va aprovar amb caràcter definitiu el Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal en l’àmbit del Polígon Masferrer, per al trasllat parcial de les zones verdes. Aquest modificació determina com a nous espais públics municipals més de 38.639 m2 repartits en tres grans àmbits al voltant del pont del Mogent: un a la riba nord (sota Can Safont) i dos a la riba sud del riu (Parc Fluvial).

El primer àmbit es troba sota l’equipament municipal de Can Safont i el Molí de Bramassachs amb 16.138’00 m2, i els altres dos àmbits es troben situats a un costat i a l’altre de la carretera BP.-5002, de Granollers al Masnou, comptant amb 10.412’00 m2 (al costat de ponent) i 12.089’00 m2 (al costat de llevant) respectivament.

Tots tres àmbits es configuren al voltant de l’entrada nord del poble per tal de millorar-la amb el trasllat de part de les superfícies de zona verda del polígon industrial Masferrer que es troben ocupades. Així l’increment d’espai públic a tocar del poble i la millora de l’entrada nord s’assoleixen gràcies al trasllat de part de les zones verdes de la zona industrial del polígon Masferrer i permeten configurar un gran espai verd de transició entre el sòl urbà i el sòl rústic que posa en valor tota la zona de contacte entre el poble i l’entorn natural del riu Mogent.

El document preveu que part de les zones verdes previstes al planejament anterior, com la zona verda situada entre el polígon i el Mogent, redueixi part de la seva superfície per esdevenir sòl industrial sense edificabilitat de l’activitat implantada. Així mentre que al polígon es redueixen les superfícies verdes tot preservant un corredor verd entre la zona industrial i el riu, la resta de superfície per a zones verdes es defineix de forma concentrada en dos espais accessibles a peu i propers per a tots els ciutadans des del nucli urbà.

Amb aquest gran parc de transició es millorarà l’equilibri i la salut ambiental de l’entorn del Mogent, incorporant arbrat i vegetació pròpia dels espais de ribera i tractant els talussos fluvials d’on ja s’han retirat diverses tones de residus impropis que contaminaven la llera, alterant el seu equilibri i el del medi.

La recuperació pública dels espais de ribera rep un nou impuls

El camí fluvial també ha assolit major continuïtat amb la construcció d’un pas sota el pont i l’eliminació d’un creuament perillós de vehicles existent fins fa poc a la carretera, treballs iniciats ja al 2019 pel condicionament paisatgístic i la configuració de recorreguts del parc fluvial que han comportat l’eliminació de l’accés general de vehicles per la zona, objectius assolits amb la intervenció i col·laboració de diversos organismes, com el Consorci per a la Defensa del Besós o l’ACA, entre altres.

La millora general de l’accessibilitat a l’entorn natural del Mogent, es produirà amb la finalització de la configuració de nous itineraris a peu i en bicicleta lligats a la mobilitat tova, a les rutes a peu i a la mobilitat més saludable i sostenible. Es preveu integrar els circuïts per a bicicletes amb les rutes existents al municipi enllaçant els Espais protegits d’alt valor del riu Mogent (Xarxa Natura 2000), amb els Espais d’Interès Natural del Parc de la Serralada Litoral.

Properament el Parc s’equiparà amb diferents elements per al joc i l’esport coincidint amb la consolidació i el creixement de l’arbrat a plantar.

Darrera actualització: 19.02.2021 | 20:19