Tributs

Calendari del contribuent

Tributs gestionats per l'Ajuntament

  • Entrada de vehicles
  • Mercat setmanal
  • Escombraries
  • IBI - Urbana
  • IBI - Rústica
  • IBI - Característiques especials
  • IAE - Activitats econòmiques
  • Cementiri
  • IIVT – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys

Per internet:

Presencialment o per telèfon: 

Impostos gestionats per la Diputació de Barcelona (ORGT)

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

  • Vehicles

Per internet: 

Presencialment o per telèfon: 

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

Darrera actualització: 14.07.2021 | 14:01
Darrera actualització: 14.07.2021 | 14:01