Sol.licitud d'instal.lació de grues per realització d’obres

Instal·lació de tot tipus de grues i grues-torre per a la realització d’obres.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud.

 • Per el muntatge de grues:

  - Acta favorable d’inspecció de grua desmuntada per part de l’ECA o ICICT.
  - Projecte tècnic signat i visat, per triplicat, i presentat a l’ECA o l’ICICT.
  - Assumeix de la instal·lació signat i visat per tècnic competent.
  - Pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) per import mínim de 600.000 €.
  - Plànol d’emplaçament a escala 1/1000 o 1/2000 de les Normes Subsidiàries.

 • Per al funcionament de grues:

  - Model GR-1, segellat per l’ECA o l’ICICT.
  - Model GR-2, segellat per l’ECA o l’ICICT.
  - Model GR-3, segellat per l’ECA o l’ICICT.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 28.04.2021 | 10:16