Sol.licitud de connexió al clavegueram

Connexió al clavegueram públic de habitatges, activitats i indústries.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud

 • 1 còpia del DNI del titular.
 • 1 còpia del certificat cadastral o còpia de l'últim rebut de l'I.B.I.
 • 1 plànol d'emplaçament de la finca.
 • Plànols acotats de la xarxa de desballestaments interiors de l'edifici en planta i alçat, a escales 1:50 o 1:100, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.
 • En cas que existís servitud de pas:

  - Autorització per escrit del propietari de la finca afectada de la servitud de pas, tot indicant les dues referències cadastrals, els DNI dels propietaris i una còpia de cada DNI
  - Inscripció de la servitud de pas al registre de la propietat.

 • 1 plànol de la localització de la connexió a la xarxa de clavegueram acotat (a presentar un cop finalitzada l’obra).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficines municipals

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 459 277
Fax: 938 456 186
Correu electrònic: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
Matins de dilluns a dijous de 8h a 15h i divendres de 8h a 14,30h.
Tardes de dijous de 16,30h a 19,30h (Tardes de juliol i agost tancat).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.09.2017 | 14:01