Certificat de qualificació urbanística

Certificat que ha d'acreditar si el desenvolupament d'una activitat és compatible amb el planejament vigent que afecta a la zona on es pretén dur a terme l'exercici d'aquella. És necessari abans de tramitar la corresponent autorització o llicència ambiental per l'activitat.

Necessiteu tenir certificat digital pel tràmit telemàtic. Informació sobre certificats digitals.

Cal aportar:

  • Fotocòpia DNI de l’interessat
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI de l’any en curs
  • Certificat de l'oficina virtual del cadastre
  • Plànol d'emplaçament de les Normes Subsidiàries
  • Memòria descriptiva de l’activitat projectada
  • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i subsòl

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 24.11.2022 | 13:22