Reconeixement de grau de dependència

El reconeixement de grau de dependència es una sol·licitud per demanar la valoració de grau de dependència a través de l’equip del SEVAD ( Servei de Valoració de la Dependència) que emetrà una resolució amb el grau corresponent.

Un cop la persona tingui reconegut el grau de dependència, podrà accedir a la cartera de prestacions i serveis de la llei de LAPAD ( Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència)

Persones destinatàries:

Persones majors de 65 anys amb nivell de dependència sever o moderat amb l’objectiu de facilitar el manteniment de la persona amb dependència greu al seu propi entorn social i familiar habitual respectant la voluntat de permanència en el seu domicili.

Àrea responsable:

Serveis Socials

Com sol·licitar-ho:

Amb cita prèvia a la Treballadora Social.

Per demanar hora s’han de dirigir a les oficines de Serveis Socials situades al despatx número 14 del CAP de Vilanova del Vallès de 9:00 a 13:00h de dilluns a divendres o trucant al telèfon de l’Ajuntament al 93.845.92.77.

Darrera actualització: 06.09.2017 | 14:23