Pressupostos participatius 2021

La partida d'aquesta edició era de 55.000€ del pressupost municipal.

El calendari va ser el següent:

  • Fase 1: Elaboració i validació de les bases: abril-maig 2021.
  • Fase 2: Presentació dels projectes ciutadans: del 26 de maig al 9 de juny.
  • Fase 3: Validació tècnica municipal dels projectes ciutadans: del 10 al 17 Juny. En aquesta fase es valida tècnicament els projectes presentats. El 22 de juny, presentació a la Comissió de Participació de la validació tècnica i treball sobre els projectes validats, informació sobre els projectes que no han passat la validació tècnica.
  • Fase 4: Votació ciutadana dels projectes: del 29 de juny al 21 de juliol. El 22 de juliol, acte de recompte públic de les votacions.

Hi va haver 27 propostes d’inversions presentades pels veïns i veïnes, així com també les entitats locals. De les 27 propostes, 14 van ser presentades per la població i 13 per entitats del municipi. Després d’analitzar-les totes des del punt de vista pressupostari, viabilitat tècnica i legal, i també de necessitat, es van desestimar 3 propostes i es van agrupar alguns projectes que eren iguals o similars. Finalment, 18 propostes van passar a votació ciutadana.

Finalment, els pressupostos participatius de l'any 2021 (Expedient 1403/2021) van tenir els projectes guanyadors següents:

1. Circuit bici i joc trepa a la Zona Esportiva.
2. Institut Vilanova (paviment seguretat circuit calistènia).
3. Parc cal·listència i street workout.
4. Escola la Falguera (ombra pati).
5. Elements infantils Nou Parc.
6. Escola MMCC (material psicomotricitat).
7. Ampliació elements infantils inclusius i taula de ping-pong plaça Pau Casals-- Atès que el darrer dels projectes suma 10.000€ i el màxim import restant és de 2.700€, es donarà l’opció als promotors del projecte de reformular-lo per adaptar-lo al pressupost tal com estableixen les bases reguladores.

A la documentació adjunta es pot recuperar l'acta de l'acord de la Junta de Govern.

Darrera actualització: 17.03.2022 | 13:17
Darrera actualització: 17.03.2022 | 13:17