Escola bressol

Preinscripció curs 2024/2025

Cal presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant el següent formulari, del 8 al 21 de maig: https://tpvescola.com/formularis.aspx?eid=605&idform=3
 
En el cas que sigui necessari, es pot demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud presencialment trucant o escrivint a l'escola.
 
Durant la preinscripció caldrà adjuntar en format imatge o PDF la següent documentació: 
 • DNI de la persona que realitza la preinscripció. 
 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família.
Cal que a la preinscripció marqueu aquells criteris prioritaris i complementaris per tal d'obtenir la puntuació corresponent. Podeu consultar els criteris prioritaris i complementaris, la puntuació de cadascun d'ells i de quina manera s'acredient a : https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/informat/criteris-assignacio/
 
Calendari del procés de preinscripció: 
 • Presentació de sol·licituds: 8 al 21 de maig de 2024.
 • Publicació llistat sol·licituds amb puntuació provisional: 31 de maig de 2024.
 • Presentació de reclamacions: 3 al 7 de juny de 2024.
 • Publicació llistat sol·licituds amb puntuació definitiva: 10 de juny de 2024. 
 • Sorteig de sol·licituds empatades en punts: 11 de juny de 2024. 
 • Formalització matrícula: 17 al 25 de juny de 2024. 

Portes Obertes - Curs 2024/2025

L'EBM La Baldufa obrirà les seves portes per a totes les famílies interessades en escolaritzar-hi els seus infants en les següents dates:

 • Dimecres 10 d'abril de 17.30 a 19.30h
 • Dissabte 13 d'abril de 10 a 12h

Per a més informació podeu contactar al telèfon 938 456 140, o bé al correu electrònic a8064258@xtec.cat i inscriure-us a la franja horària de la vostra conveniència. 

OFERTA DE PLACES:
I0 grup 1 8 places
I0 grup 2 8 places
I1 grup 3 6 places
I1 grup 4 6 places
I2 grup 5 11 places
I2 grup 6 11 places
Total places ofertades

50 places

 
RESUM PER EDATS:
 Nadons - Any de neixement 2024 16 places
 1 - 2 Anys - Any de neixement 2023 12 places
 2 - 3 Anys - Any de neixement 2022 22 places

 

Informació bàsica del projecte educatiu

L’Escola Bressol Municipal La Baldufa és un servei de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, que té la finalitat de donar suport a les famílies en el procés de creixement i desenvolupament integral dels seus fills/es; creant un clima ric en estímuls i situacions educatives, lúdiques, socials i sanitàries que permetin a l’infant avançar en el seu procés d’autonomia. És un servei públic integral a la petita infància i la família, des de la vessant educativa, psicosocial i de salut.

Els principis que regeixen la Baldufa són els d’una escola:

 • Plural i inclusiva, on es fomenta el pluralisme ideològic, acollint la diversitat, i promovent la no discriminació per cap raó física, psicològica, ètnica, sexual, de gènere, cultural, ideològica o religiosa.
 • Catalana, on aquesta serà la llengua base d’aprenentatge i la vehicular en totes les activitats.
 • Oberta a les famílies perquè aquestes formin part del projecte educatiu d’escola.
 • Coeducadora, per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en la seva metodologia, garantint que cada infant se senti atès, orientat i valorat, sense veure’s condicionat per estereotips de gènere.
 • Enxarxada amb la resta de professionals i/o centres que intervenen en l’educació del municipi.

Des de la Baldufa es treballa a través de la pedagogia Pikler, un mètode que busca fomentar la llibertat, el respecte i l’autonomia dels infants a través dels següents Principis: creació de vincles afectius; bona comunicació; foment del joc en llibertat; llibertat de moviment; generació d’un entorn estable.

Pròximament disposareu en aquest espai també de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre); del PEC (Projecte Educatiu de Centre) i del PAC (Pla Anual de Centre).

Cursos i aules

L’EBM La Baldufa disposa de 82 places per infants, que es distribueixen de la següent manera:

 

I0 - Nadons

I1 - Mitjans

I2 - Grans

Franja d’edat

De 0 a 1 any

D’1 a 2 anys

De 2 a 3 anys

Nombre de grups

2

2

2

Ràtio màxima d'infants per grup

8

13

20

Nombre de mestres

Una tutora i mig suport

Una tutora i mig suport

Una tutora i mig suport

 

 

Aula de nadons

Aula de mitjans

Aula de grans

Lavabo

Plaça (espai compartit entre els grups)

Exterior

Òrgans de participació i coordinació

L’equip de La Baldufa participa a diferents espais de coordinació municipals. Aquests són:

- Consell Escolar Municipal: és un organisme de consulta i participació dels diferents centres educatius de Vilanova i l’Ajuntament que es troba un cop per trimestre. Aquest té una funció´´o de coordinació i assessorament, així com també la capacitat d’elevar informes i propostes a les institucions educatives del municipi.

- Consell Escolar de Centre: és un òrgan de participació de la comunitat escolar que vetlla pel govern del centre. En aquest, hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, educadores, famílies i administració pública. La seva funció principal és la de participar en la presa de decisions en relació a aquells temes importants per al funcionament i organització del centre: projecte educatiu, programa general, calendari escolar, etc.

- Comissió social: òrgan de coordinació entre la direcció del centre, Serveis Socials de l’Ajuntament i la unitat de pediatria del Centre d’Atenció Primària de Vilanova del Vallès pel tractament de casos d’infants que precisen d’una atenció específica per les circumstàncies que les envolten.

- Eduxarxa410: espai transversal de coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament, els centres educatius i les famílies de Vilanova, pel tractament de temes d’interès general del municipi en l’àmbit educatiu.

Col·laboracions

A més dels espais de coordinació i participació, la Baldufa també disposa de la col·laboració amb bels següents agents:

- Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Granollers (CDIAP): professionals del centre acudeixen de manera periòdica per observar i avaluar habilitats psicomotrius, cognitives i de desenvolupament en general d’aquells infants que inicialment poden presentar algunes dificultats. En aquests casos es treballa de manera coordinada amb les famílies i les educadores del centre per poder acompanyar a l’infant de la manera que es consideri més adequada.

- Institut Vilanova del Vallès: des d’aquest curs 2023 – 2024 s’ha establert una col·laboració amb estudiants del centre a través de l’assignatura de Servei Comunitari perquè puguin donar suport en el muntatge i manteniment de l’hort de la Baldufa.

- Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA): a través d’aquesta es vehiculen algunes de les festivitats que s’organitzen al centre com són el caga tió, la festa de final de curs, Sant Jordi, etc. 

Dades de contacte

Adreça de l'EBM La Baldufa: C/Xavier Montsalvatge s/n (Plaça Pau Casals) de Vilanova del Valles.

Telèfon de l'EBM La Baldufa: 93 845 61 40.

Correu electrònic per informació del centre: a8064258@xtec.cat

Instagram: @ebm_la_baldufa_

Telèfon de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès: 938 459 277

Servei de menjador

El servei de menjador compta amb cuina pròpia, gestionada a través de l'empresa externa F.Roca. Els menús es preparen en base a les recomanacions alimentàries per la franja de 0 a 3 anys de la Generalitat de Catalunya, tot sempre prioritzant que els productes emprats a la cuina siguin frescos, de proximitat, ecològics i de temporada. 

El monitoratge de l'espai de dinar el porten a terme les mateixes educadores del centre. 

A continuació disposeu dels menús de dinars i berenars per aquest curs 2023 -2024, tant pel que fa a triturats com sòlids:

ABRIL DEL 2024:

MARÇ DEL 2024:

Darrera actualització: 21.05.2024 | 08:39
Darrera actualització: 21.05.2024 | 08:39