Concurs fotografia calendari 2023

BASES DE PARTICIPACIÓ FOTOGRÀFICA AL CALENDARI 2023 DE VILANOVA DEL VALLÈS

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès editarà un calendari amb imatges del municipi i informació sobre les dates i festes principals previstes pel 2023. Aquest calendari es repartirà gratuïtament als comerços que hi participin, i als usuaris dels equipaments municipals.

Les àrees de Participació i de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès animen als vilanovins i vilanovines a participar amb la presentació de fotografies per a què les seleccionades formin part de les imatges que apareixeran als diferents mesos del calendari d’acord amb les següents bases:

1 . TEMA DE LES FOTOGRAFIES 2023.

El tema del concurs és “ RACONS DE VILANOVA DEL VALLÈS”. L’objectiu d’aquest títol és fotografiar qualsevol entorn del municipi que ajudi a conèixer la riqueses d’ell,  segons els autors

2. PARTICIPANTS.

Qualsevol persona hi pot participar amb un màxim de 5 fotografies per participant.

3. OBRES.

Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, sales d'exposicions, etc.). Aquestes fotos no hauran d’ incloure cap menció o reproducció de la imatge, nom, marca o altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que els participants disposin de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos amb amplitud suficient. Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, violentes, incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ.

 • Les fotografies s’han d’entregar digitalment al final d'aquesta plana.
 • Les fotografies han de seguir el següent format:
  • El nom de l’arxiu ha d’incloure l’adreça electrònica del participant per tal que, en cas de ser escollida, l’Ajuntament es pugui posar en contacte i demanar el nom pel peu de fotografia (autoria) i per poder posar el nom al diploma acreditatiu.
  • Si es presentés més d’una fotografia, al final del nom de l’arxiu s’afegiria un número entre parèntesis per diferenciar-la.
  • Un exemple de nom d’arxiu: elmeucorreu@electronic.com(2).jpg
  • En cas que l’arxiu no tingués una adreça de correu electrònic vàlida, si la fotografia fos escollida seria sota el pseudònim “ANÒNIM” i no es lliuraria el diploma.
  • El format de l’arxiu de la fotografia ha de ser .jpg i resolució mínima de 300 ppi i amb una mida menor de 5 MB.
  • El format de la fotografia ha de ser horitzontal, pensada per imprimir-se en 21x29,7 cm.
 • El període de presentació de fotografies s’iniciarà el mateix dia de la publicació d’aquestes bases al web municipal i s’acabarà diumenge 9 d’octubre de 2022.

5. TÈCNICA.

Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre (monocromia) o virades. No s’admetrà cap fotografia que distorsioni la realitat. En cap cas s’acceptaran collages, canvis de lloc, clonatges, muntatges i/o fotografies pintades o manipulades digitalment que alterin el contingut de les imatges. No es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena.

6. CRITERIS DE SELECCIÓ.

Es valorarà la qualitat tècnica, correcció de la composició, harmonia dels colors, originalitat, atractiu de la imatge exposada i que sigui representativa dels racons de Vilanova del Vallès

7. JURAT.

El Jurat estarà format per: la tècnica de cultura, personal de la biblioteca, regidor de comunicació, regidora de participació i l’alcaldessa.

8. DIFUSIÓ I DRETS D’AUTOR.

Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus autors. En participar en el “Calendari Vilanova del Vallès ” s’autoritza a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès a reproduir, publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode, les fotografies seleccionades per a la realització d’exposicions, per a la publicació del calendari, així com per a la difusió i promoció relacionada amb aquest procés. Per a qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar, l’Ajuntament de Vilanova del Vallès contactaria amb l’autor/a de l’obra fotogràfica per acordar les condicions de l’ús.

9. PREMIS I RECONEIXEMENTS.

D’entre totes les fotografies participants s’escolliran 12 fotografies: una per cada mes de l’any. El jurat, si ho creu oportú, també podria seleccionar altres fotografies per il·lustrar la portada o el resum del calendari 2023. Els guanyadors rebran dues entrades gratuïtes als espectacles programats en el Centre Cultural durant l’any 2023. El concurs pot ser declarat desert pel Jurat. Es lliurarà a tots els participants seleccionats un diploma acreditatiu. El nom de l’autor de cada fotografia constarà en una zona ben visible al costat de la fotografia.

10. VEREDICTE I LLIURAMENT DE DIPLOMES.

El veredicte es comunicarà el 14 d'octubre  a tots els participants a través dels seus correus electrònics. La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable.

11. PROTECCIÓ DE DADES.

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès  respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. Les persones participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades del qual és titular l’ajuntament de Vilanova del Vallès . Les dades només podran ser utilitzades per gestionar el concurs.

12. ALTRES CONDICIONS.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament atendrà les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases. En cas de dubte o aclariment de les bases, us podeu posar en contacte amb la regidoria de comunicació al 93.845.84.43 ( horari  habitual Ajuntament)

Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:02
Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:02