Projecte Plaça dels Països Catalans

Dimecres, 1 de febrer de 2023 a les 08:00

Modificació de planejament general a la Plaça dels Països Catalans

El passat dijous el Ple Municipal va aprovar amb caràcter inicial una modificació de planejament general a la Plaça dels Països Catalans, que permetrà reactivar tota aquesta zona.

Aquesta Modificació, en aprovar-se, permetrà:

  1. Completar l’edifici amb la forma i la volumetria aprovada al 2007.
  2. Prosseguir amb l’edificació i la construcció dels habitatges ja prevists al seu dia.
  • 24 habitatges que se sumen als 12 habitatges existents a dia d’avui.
  1. Promoure la construcció de nou habitatge, mantenint l’edificabilitat prevista.
  • En aquest cas d’habitatge públic de protecció oficial a preu més assequible.
  • Es construïran 24 habitatges més, en aquest cas d’HPO, de règim concertat.
  1. Obtenir per cessió gratuïta un nou espai per a equipaments públics comunitaris a la planta baixa de l’edifici de la plaça, de 175m2.

Entre l’habitatge de renda lliure i l’habitatge de protecció oficial ara es construïran 48 habitatges en total.

Es preveu que la construcció dels 24 habitatges de renda lliure es reemprengui durant els propers mesos i que el nou habitatge de protecció oficial es pugui construir tant bon punt la Modificació del Pla aprovada inicialment pel Ple, hagi estat definitivament aprovada per la Generalitat de Catalunya.

Les modificacions de planejament general s’aproven inicialment i provisionalment per part del Plenari Municipal i són aprovades definitivament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2019, la Generalitat de Catalunya va aprovar amb caràcter definitiu, la Modificació de les NNSS al sector nord del nucli urbà, a l’entrada del poble, on també es preveuen nous habitatges, 50, dels quals el 30% seran de protecció oficial.

Darrera actualització: 03.02.2023 | 19:02