Convocatòria ordinària de Ple municipal - 27/05/2021

Dilluns, 24 de maig de 2021 a les 00:00

Serà a les vuit del vespre i se celebrarà de forma telemàtica.

El consistori de Vilanova del Vallès celebrarà aquest dijous, 27 de maig, una nova sessió ordinària de Ple,. La sessió començarà a les vuit del vespre i serà telemàtica a causa de la situació de la pandèmia arreu del país. L'ordre del dia serà el següent:

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Expedient 1358/2021. Ratificació bonificacions

3.Expedient 830/2021. Delegació a la Diputació de Barcelona de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals

4.Expedient 1173/2021. Adhesió conveni "Intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria"

5.Expedient 1355/2020. Resolució al·legacions i aprovació provisional modificació puntual NNSS Barri Rodes

6.Expedient 1233/2020. Modificació sistema actuació Can Rabassa

7.Expedient 1339/2021. Pròrroga conveni Saiar 2022

B) Activitat de control

8.Expedient 1215/2021. Donar compte liquidació pressupost exercici 2020

9.Control òrgans de govern i decrets d'alcaldia

Darrera actualització: 10.03.2022 | 14:54