Participació ciutadana

Regidor/a titular: Sra. Mercedes Blanco i Somozas


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

Treballarem per implicar tothom en les decisions que s’hagin de prendre al nostre poble, creant un protocol per fer referèndums vinculants en decisions importants del poble. 

  • Fomentarem la participació en tots els processos que ja estan marxa i en els de nova creació, enfortint els Consells de participació veïnal i les diferents Comissions, tenint com a lloc de referència i treball la Sala Polivalent de Cal Trempat. Aquesta sala s’haurà d’adequar, incorporant un projector, equip de so i equip de megafonia. Es mantindran les següents Comissions i Consells , eines bàsiques per els processos participatius: Comissió Seguiment Barri Rodes, Consell Escolar Municipal, Comissió de Festes, Comissió de Festes Jove , Patronat CCVV.
  • Ens comprometem a fer referèndums quan s'hagi de prendre alguna decisió al municipi que així ho justifiqui. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 19:01