Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per l'alcalde o alcaldessa i les persones membres de la Corporació que estiguin designades com a portaveus titulars o suplents dels respectius grups polítics municipals.

Competències:
Té les funcions d'assessorament a l'Alcaldia en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions i de consulta en temes d'ordre i desenvolupament d'aquestes.

Sessions:
Les sessions ordinàries de la comissió informativa prèvia al Ple tenen lloc el dijous prèvi no festiu a les 18:30h.

Composició:
La Junta de Portaveus per el mandat 2023-2027 està composada per:

 

Darrera actualització: 07.02.2024 | 13:54
Darrera actualització: 07.02.2024 | 13:54