Tres anys de transport públic gratuït amb la targeta T-Verda

Dilluns, 27 de gener de 2020 a les 13:40

La T-verda és una targeta que dona viatges il·limitats durant 3 anys per la xarxa de transports públics del sistema tarifari integrat: metro, bus, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Tram i Rodalies.

Com s'aconsegueix?

Els requisits són: estar empadronat en un dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, ser propietari d'un vehicle contaminant i donar-lo de baixa i desballestar-lo. Un cop donat de baixa, tindreu 6 mesos per sol·licitar la T-Verda.

Cal trametre a aquesta adreça de correu postal la documentació següent:

AMTU

T-verda

Anselm Clavé, 69-73 2n

08402 GRANOLLERS

·         Sol·licitud signada (Descarregueu el PDF adjunt a la notícia)

·         Document acreditatiu d'identitat de la persona sol·licitant (DNI/NIE/passaport)

·         Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant (l’Ajuntament us facilitarà el volant d’empadronament)

·         Certificat de recepció del vehicle per al desballestament emès per un centre autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de vehicles.

·         Document de Baixa del vehicle desballestat

NOTA: Caldrà presentar la còpia compulsada del document acreditatiu d'identitat i els originals o còpies compulsades de la resta de documentació requerida.

Només en el cas de sol·licitar la cessió a un segon beneficiari i membre de la mateixa unitat familiar caldrà presentar addicionalment:

·         Document acreditatiu d'identitat de la persona a qui es fa la cessió (DNI/NIE/passaport)

·         Document acreditatiu emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o altre organisme competent.

·         Lliurament de la targeta T-verda

La persona sol·licitant rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-verda personalitzada en el transcurs de 45 dies a comptar a partir de l'acceptació de la sol·licitud.

Com funciona?

La T-verda és una targeta personal i intransferible que cal validar en cada viatge. Té banda magnètica com els altres títols de transport integrat. Té una vigència de 3 anys, però el titular rebrà un títol nou cada any.

Fins on arriba?

Amb la T-verda et pots moure en transport públic pels 296 municipis de les sis zones del sistema tarifari integrat.

Darrera actualització: 27.01.2020 | 13:41