S'obre la convocatòria per a jutge de Pau titular i substitut

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 16:45

El termini per presentar-s'hi finalitzarà el 10 de setembre

Està previst que el proper mes d’octubre de 2020 quedin vacants els càrrecs de Jutge de Pau titular  i substitut del Jutjat de Pau de Vilanova del Vallès, pel que s'obre un termini fins el 10 de setembre de 2020 perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin mitjançant una instància genèrica adjuntant el seu currículum.

Per ser jutge de pau cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils). No fa falta ser llicenciat en dret.

Les funcions d’un jutge de pau són guàrdia i custòdia dels llibres de registre, fer actes de conciliació i mediació i judicis de faltes i cooperació amb la resta dels jutjats i tribunals. També intervé en matèria electoral, recollida de les actes de les meses electorals, i en la celebració de casaments civils. Fa de pont entre la justícia i la comunitat.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. 
Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament Ple i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza anualment seminaris de formació per a jutges/esses de pau d'arreu del territori, per tal de donar-los la informació més actualitzada sobre les seves competències així com d'altres matèries relacionades amb l'exercici del seu càrrec.

Convocatòria al següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=260069&idens=890240003 

Darrera actualització: 12.08.2020 | 16:47