Nou ajut de la Generalitat per a persones autònomes i microempreses enfront de la COVID-19

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 20:35

Durant els propers dies, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya obrirà una nova línia d'ajudes extraordinàries, en forma de prestació econòmica de pagament únic i fix de 2.000 euros, per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

L’ajuda va adreçada a: les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física; a les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis) i a les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. La prestació no pot ser objecte de cessió, embargament o retenció.

Les sol·licituds que reuneixen les condicions, s’aniran aprovant per ordre d’entrada fins a exhaurir la partida destinada a l'efecte.
Requisits

Consulta tota la informació, les preguntes freqüents i l'accés al tràmit a: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/

Adjuntem infografia.

Darrera actualització: 06.11.2020 | 20:38