Instruccions per la nova campanya d’activitats de risc d’incendi forestal

Dimecres, 13 de març de 2024 a les 00:00

S'aplicaran d'aquest 15 de març al 15 d'octubre. 

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar les instruccions per la nova campanya d’autoritzacions d’activitats de risc d’incendi forestal.

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessitaran autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, i s'hauran de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic a aquest enllaç.

En aquest sentit, les següents activitats, fetes per persones físiques o jurídiques, que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal dins del seu municipi, necessiten el vistiplau de l’ajuntament:

Del 15 de març al 15 d’octubre

 • Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars)
 • Carboneres a nivell particular
 • Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos

Del 15 de juny al 15 de setembre

 • Carbonet vegetal
 • Fogó de gas
 • Pirotècnia, correfocs i cercaviles
 • Demostracions artístiques
 • Castells de focs
 • Flama del Canigó/Torxes Fogueres o falles
 • Tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes 

Finalment, cal recordar també que continua prohibida:

 • La crema de restes de jardineria,
 • La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.
 • La crema de restes vegetals agrícoles. La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries

Per qualsevol dubte referent a la prevenció d’incendis forestals, es poden dirigir al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals a l’adreça electrònica següent: spif.dmah@gencat.cat

Darrera actualització: 13.03.2024 | 13:26