Informació sobre el pressupost municipal del 2021

Dijous, 1 de juliol de 2021 a les 00:00

La regidoria d'Economia t'explica de la manera més fàcil, en 5 preguntes i respostes, el pressupost municipal d'aquest any.

 • Quin és el pressupost municipal?

El pressupost del 2021, amb inversions incloses, és de 7.295.000 €. És un 4,2 % menys que el del 2020.

El pressupost en despesa corrent, béns i serveis, sense inversions, és de 6.271.200 €, un 2,6 % més que el 2020.

 • En quins projectes s’invertiran els diners?

Hi ha una previsió d'invertir 1.023.800 € en 25 projectes diversos dels que destacaríem, entre altres:

 • Projecte Barris, amb la millora de la xarxa viària
 • Inici del projecte de la Piscina Municipal
 • Inversió en la neteja de la llera del riu Mogent
 • Millora de l’enllumenat públic
 • Inici del projecte del POUM
 • Inversions en seguretat ciutadana
 • Pressupostos participatius
 • Parc Fluvial

 

 • Quin percentatge es destina a cada àrea?

Els gràfics posteriors mostren l'import ajustat per àrees de servei. S'ha dividit en dos gràfics per temes d'espai del web.

 • Quin és el nivell d’endeutament actual?

La previsió a finals del 2021 és seguir reduint l’endeutament i estar al 46 % dels ingressos liquidats durant l´any, és a dir, 2.636.083 €

 • Què té d’especial el pressupost de Vilanova del Vallès?

El pressupost de Vilanova del Vallès per l'any 2021 persegueix diversos objectius i prioritats que agruparia en 3 grans temes:

El primer és l’atenció a les persones i de l’entorn on viuen, amb partides de despesa en Serveis Socials cada cop més elevades.

El segon és mantenir l’alt nivell d’inversions per desenvolupar les inversions compromeses en el programa electoral. És l’any on es començaran a materialitzar els compromisos adquirits:El projecte executiu de la piscina ha de veure la llum i s’han de concretar les decisions que han de portar a la seva inauguració l’any 2022.

 • Inauguració del Parc Fluvial, projecte que redissenya l’entrada del municipi, la fa més amable i integra els espais verds en el municipi.
 • Començar l’execució del projecte de Barris, recentment adjudicat, per un cost de més de 500.000 € que ha de portar a la millora de moltes infraestructures viàries dels barris.
 • Posar en funcionament el centre de dia, un cop s’ha pogut iniciar les actuacions aturades amb motiu de la Covid-19.

En tercer lloc, enfortir les finances municipals per permetre aquest nivell d’inversions i potenciar també les àrees de seguretat ciutadana, d’ensenyament, d’esports i de cultura. Per fer això es proposa també dinamitzar els polígons industrials, cercant noves inversions d’empreses.

Darrera actualització: 16.06.2021 | 13:24