Exposició pública de les llistes electorals per a les eleccions generals del 10N

Dijous, 26 de setembre de 2019 a les 12:20

Qualsevol ciutadà pot consultar aquestes llistes a les oficines municipals dins d’aquest termini

Del 30 de setembre al 7 d’octubre de 2019 es troben en exposició pública, mitjançant mitjans informàtics i al Departament de Secretaria de l’Ajuntament, les llistes electorals per a les eleccions a Corts Generals.

Qualsevol ciutadà pot consultar aquestes llistes a les oficines municipals dins de l'esmentat termini i formular una reclamació sobre les seves dades censals dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, si bé només podran ser tingudes en compte les que facin referència a la rectificació d’errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tot i tenir dret a això. No seran tingudes en compte per a l'elecció convocada les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra, realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens, havent d’exercir el seu dret a la secció corresponent al seu domicili anterior.

Evitar rebre la propaganda electoral

Es podrà sol·licitar fins el 7 d’octubre i el procediment s’ha de realitzar a la pàgina web de l’Institut Nacional d’ Estadística (INE) i cal disposar de certificat digital o Cl@ve PIN.

Una vegada dins del sistema, apareixereu com a “inclosos”. Per no rebre la propaganda electoral, cal escollir l’opció de ser exclòs de les còpies de partits polítics i “enviar sol·licitud”. Podreu descarregar la confirmació de l’exclusió en un document en format PDF.

Darrera actualització: 26.09.2019 | 12:18