ACTUALITZACIÓ_Subvencions per al pagament del lloguer

Diumenge, 31 de maig de 2020 a les 15:15

El 27 de maig s’han publicat les Resolucions TES/1097/2020 i la TES/1096/2020, de 19 de maig, per les quals s’obren les convocatòries, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament per al lloguer per a persones grans, i per al pagament del lloguer en general (MITMA).

A destacar diverses qüestions rellevants al respecte:

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 28 de maig de 2020 i s’estén fins al 3 de juliol de 2020.

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

Ajut lloguer persones grans: les persones físiques que a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més, i que, a més de complir els requisits establerts, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Ajut lloguer MITMA: les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a)    Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació idcatmobil en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits

·         Ajut lloguer persones grans: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2020

·         Ajut lloguer MITMA: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER 2020

b)    A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental romandrà tancada mentre duri l’estat d’alarma, no obstant s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat, per donar-vos suport en la tramitació telemàtica, 

c)    A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

DOGC núm. 8132 , de 13-05-2020

La Resolució aprova les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, que consten al seu annex.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794029.pdf

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Darrera actualització: 31.05.2020 | 15:16