Sol·licitud bonificació IBI urbà per instal·lació de sistema d'aprofitament tèrmic/elèctric (ORGT)

Tràmit amb l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) - Diputació de Barcelona

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificació del 40 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles. Es concedirà per un període d’3 anys per a aquelles instal·lacions que s’efectuïn a partir de l’exercici 2021.

Normativa: Ordenança fiscal núm.1 - Impost sobre béns i immobles (Article 5 - Apartat 4)

Cal aportar:

  • Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
  • Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.
  • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu

    On consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

  • Còpia del rebut anual de l'IBI,

    o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Canals de tramitació:

Oficina de la Diputació de la Roca del Vallès (ORGT)

C/Pompeu Fabra 5-7 - 08430 La Roca del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 934 729 134
Adreça electrònica: orgt.roca@diba.cat
Lloc web: orgt.diba.cat/cat/
Horari:  
de 8.30 a 14 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 01.03.2023 | 08:44