Reducció de la taxa d’escombraries comercials del 75% per autogestió de residus

Any 2021. Termini presentació: 15/02/2021.

Quan la recollida de fraccions residuals de paper/cartró, envasos, vidre, rebuig i orgànic les realitzi mitjançant un gestor autoritzat d’àmbit privat, es podrà aplicar una reducció de la taxa en un 75 %, sempre que s’acrediti la recollida de la totalitat dels residus generats.

Per poder gaudir d’aquesta quota s’haurà de sol·licitar cada any i aportar la documentació requerida i la memòria del servei de recollida de residus. S’ha de justificar que durant tot l’any el servei ha estat realitzat per un gestor autoritzat.

Cal aportar:

  • Instància genèrica

  • Copia de la llicencia/ autorització municipal d’obertura.
  • Justificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de residus de Catalunya.
  • Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l’exercici.
  • Últim rebut de la taxa d’escombraries

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938 459 277
Fax: 938 456 186
Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Dijous tarda de 17 a 19h (excepte de juny a setembre).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:11