Bonificació IBI urbà per instal·lació de sistema d'aprofitament tèrmic/elèctric

Any 2021. Termini presentació: 03/06/2021. (Les sol·licituds presentades posteriorment seran d'aplicació a l'exercici següent al de la sol·licitud de la bonificació).

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles. Es concedirà per un període d’1 any per a aquelles instal·lacions que s’efectuïn a partir de l’exercici 2021.

Normativa: Ordenança fiscal núm.1 - Impost sobre béns i immobles (Article 5 - Punt 5)

Cal aportar:

 • Instància genèrica

 • Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
 • Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.
 • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu

  On consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

 • Còpia del rebut anual de l'IBI,

  o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938 459 277
Fax: 938 456 186
Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Dijous tarda de 17 a 19h (excepte de juny a setembre).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.01.2021 | 11:13