Ajornament de tributs

(Exclosos els tributs i ingressos de dret públic periòdics en període voluntari)

Sol·licitud d'ajornament del pagament d'impostos, taxes i/o preus públics. Les quantitats ajornades s'han de pagar amb l'interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Cal aportar:

  • Fotocòpia DNI/NIF
  • Certificació del deute
  • Sol.licitud correctament complimentada (tramitació presencial)

  • Últim rebut del préstec hipotecari o del lloguer
  • Qualsevol altre document, justificant o rebut que es consideri oportú per avaluar la situació econòmica financera del sol·licitant.
  • Documentació relativa als ingressos per a particulars: Declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat familiar del darrer any, document justificatiu de la pensió o document del subsidi o prestació d’atur.
  • Documentació relativa als ingressos per a empreses: L’últim Impost de Societats.

Canals de tramitació:

Ajuntament i oficines

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08410 Vilanova del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 459 277
Fax: 938 456 186
Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
Lloc web: www.vilanovadelvalles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8:00 h. a 14:00 h.
Dijous tarda de 16:30 h. a 19:00 h. (excepte de juny a setembre, Setmana Santa i Nadal).
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 15.05.2020 | 11:43