Banc de material de Serveis Socials

Des de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès es porta a terme la creació del Banc de Materials de Serveis Socials (BMSS). Aquest banc disposarà d’objectes de segona mà, que particulars i/o empreses aportin voluntàriament, amb l’objectiu de posar-ho a l’abast d’aquelles persones o famílies del municipi amb pocs recursos.

A través de serveis socials, s’ha detectat la necessitat de poder disposar d’un ventall d’objectes i materials relacionats amb ajudes tècniques, puericultura, bicis, etc. Per tal poder gestionar aquests materials, i proporcionar aquelles persones o famílies, que estan en seguiment de serveis socials, i no disposen de recursos per poder-los comprar. Així doncs, la gestió i coordinació d’aquest servei es portarà a terme des de l’àrea de serveis socials.

La gestió d’aquest banc persegueix un doble objectiu. Per una banda, disposar d’un conjunt de recursos per poder gestionar i oferir-ho aquelles persones que ho necessitin. I per l’altre, prendre consciencia sobre la reutilització, d’aquelles coses que ja no s’utilitzen, però es troben en condicions òptimes, perquè un altre persona o família li pugui donar un nou ús.

OBJECTIUS
1. Disposar de materials i objectes per les famílies de pocs recursos
2. Conscienciar la població envers el reciclatge i la reutilització

APORTACIÓ DE MATERIAL AL BANC A SERVEIS SOCIALS:
- Davant la voluntat de fer una aportació al banc de material de serveis socials, cal posar-se en contacte amb Serveis socials, a través del seu correu electrònic serveissocials@vilanovadelvalles.cat
- Es concretarà dia i hora, per tal que es pugui portar el material a les dependències de serveis socials.
- Les professionals del servei, valoraran l’estat del material que es vulgui aportar.

  • Si el material no està bon estat, no es recollirà per part del servei.
  • Si el material està en bon estat, des del servei es gestionarà per tal que pugui formar part del banc.

- La persona propietària del material signarà un document d’entrega de material "Declaració d’entrega de material al banc de material de serveis socials​" per tal que des de el servei es pugui gestionar la cessió.

GESTIÓ MATERIAL DE BANC
- Davant la detecció de necessitat per part d’algun usuari de serveis socials, que pugui disposar d’algun material del BMSS
- La professional referent, proposarà a la família l’ús del material, així com la normativa aplicada aquest.
- Un cop acceptat l’acord des de SSB i el material estigui a les dependències s’avisarà a l’usuari que ho reculli.
- En l’entrega del material, s’haurà de signar un document de responsabilitat i compliment de la normativa "Document responsable de prèstec"

NORMATIVA DEL BANC DE MATERIAL DE SERVEIS SOCIALS
1. Tot el material que es vulgui aportar per el Banc de Material ha d’estar en bon estat.
2. Les professionals de serveis socials, valoraran l’acceptació del material per part del BMSS.
3. L’acceptació del material, per part del BMSS, estarà condicionada per l’espai del magatzem que es disposa i el volum de material que es compti en aquell moment.
4. No es comprarà cap material nou, ja que si no es disposa del magatzem des de Serveis socials no es facilitarà.
5. Tant les aportacions com les recollides, es faran a les dependències de serveis socials.
6. L’entrega de material comporta la cessió dels drets al Banc de Material, es perd per tant, l’opció de poder reclamar de nou la seva propietat.
7. El transport estarà a càrrec dels interessats.
8. Des de Serveis socials es gestionarà el transport a través de la brigada de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. No s’estableix un dia fixe, però es gestionarà de manera que no afecti en excés a la dinàmica diària dels treballadors de la brigada.
9. Els beneficiaris han d’estar en seguiment per part de serveis socials.
10. Per sol·licitar algun material del BMSS, s’haurà de demanar cita prèvia amb la professional referent del servei, qui valorarà la demanda, i gestionarà el préstec.
11. Des de l’àrea de serveis socials es portarà un registre sobre els materials que es disposin en el magatzem, com aquells que estiguin cedit a persones o famílies.
12. Es pactarà el temps d’ús del material, el qual quedarà recollit en la declaració responsable que firmarà el beneficiari. Aquesta data podrà ser revisada i ampliada, segons criteri tècnic, i implicarà tornar a establir un nou compromís de préstec.
13. El temps d’ús de material es fixarà segons: les característiques especifiques del material, l’acord establert en el pla de treball i la necessitat de l’usuari. Aquest temps serà revisable, i la data de revisió quedarà recollida en la declaració responsable.
14. Els beneficiaris tenen la obligatorietat de tornar el material en el temps i forma pactat.
15. Els beneficiaris són responsables del bon ús del material que se’ls proporcioni des del BMSS.
16. Davant d’un mal ús del mobiliari, el beneficiari assumirà el cost.

Àrea responsable:

Serveis Socials

serveissocials@vilanovadelvalles.cat


Darrera actualització: 24.04.2018 | 10:00