Serveis Socials

Regidor/a titular: Sra. Yolanda Lorenzo i Gracia (Alcaldessa)


Oficines:


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

1. ATENCIÓ A LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS

Apostem per uns serveis socials que integrin el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada, i que es destinin a cobrir les necessitats personals bàsiques i socials de les persones. D’aquesta manera treballarem pel dret a la ciutadania a viure amb la màxima plenitud totes les etapes de la vida.

 • Crearem el “Protocol del Bon Tracte” a la gent gran i a la infància, que en aquests moments s’està treballant des d’aquesta àrea.
 • Seguirem oferint  els ajuts a les famílies en situació social i econòmica més desfavorida, seguint aplicant el reglament de fraccionaments especial de tributs i impostos, i si cal els ampliarem.
 • Seguirem mantenint l’assessorament jurídic gratuït pels usuaris de serveis socials en els casos de violència de gènere.
 • Mantindrem els lots d’aliments, que actualment s’estan donant, i alhora reforçarem aquests ajuts, sobretot en casos d’infància, amb la “ Tarja Moneder” en cas que es detecti que són insuficients.
 • Signarem amb Càritas un conveni, per cercar recursos destinats a productes frescos.
 • Col·laborarem i recolzarem qualsevol iniciativa promoguda per les entitats del poble que comporti ajuts socials, tal i com s’està fent amb el Gol Solidari.
 • Crearem un centre d’atenció a les persones (Centre de dia), en el qual hi hagi un menjador social per donar cobertura a les possibles necessitats socials dels vilanovins.
 • Continuarem treballant en xarxa amb el Centre d’Assistència Primària, Policia Local i escoles per detectar i tractar casos d’exclusió social.
 • Cercarem acords amb les entitats bancàries que disposin de pisos buits per promocionar-ne el lloguer social.
 • Potenciarem l’actual bossa de voluntaris.
 • Seguirem aplicant les beques a les escoles bressol. 
 • Mantindrem els ajuts als menjadors escolars
 • Mantindrem les beques als usuaris dels casals d’estiu i de Nadal en cas de necessitat.
 • Mantindrem i ampliarem el programa “Benvinguts a casa” per donar a conèixer el municipi, instant als comerços a formar-ne part per donar-se a conèixer.
 • Editarem una guia-resum anomenada “Benvinguts a Vilanova” on s’hi explicaran detalls del municipi (relació comerços, entitats, parcs, equipaments municipals, etc...).

 

GENT GRAN

 • Oferirem el programa d’atenció domiciliària de suport (SAD) amb la treballadora i auxiliar de la llar.
 • Seguirem mantenint les subvencions destinades a la gent gran (tarja verda).
 • Seguirem potenciant les activitats culturals i lúdiques (tallers de memòria i lectura, excursions,...) al Casal d’Avis, instaurant un calendari anual de les activitats.
 • Mantindrem la Dinamitzadora del Casal d’Avis amb la finalitat de continuar amb els tallers de memòria, i d’altres activitats lúdico-culturals que s’esdevinguin.
 • Consolidarem el dia de la gent gran i mantindrem la festa dels 80 anys i 100 anys per a tots els vilanovins i vilanovines.
 • Mantindrem l’ajut econòmic al servei de tele-assistència (dispositiu d’avís en cas d’emergència).
 • Promourem trobades entre la gent gran i els més joves per compartir experiències i coneixements

 

INFÀNCIA

 • Ens comprometem a mantenir el programa “Cap nen sense plaça a l’escola bressol”.
 • Ajudarem a les famílies amb menys recursos, per que puguin optar al servei d’escola bressol municipal.
 • Seguirem mantenint la campanya “Cap infant sense joguina”, sol·licitant  la col·laboració de diferents entitats, tal i com s’està fent.
 • Promourem els Casals d’estiu i de Nadal per oferir activitats de lleure pels més petits cobrint períodes de vacances escolars.
 • Elaborarem el programa “Allarga-li el seu ús” per a la roba i equipament dels infants en bon estat, creant una bossa d’estris infantils de 2a mà.

 

Darrera actualització: 17.04.2019 | 11:18