Món Rural

Regidor/a titular: Sr. Ramon Majà i Esteve


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

En un món desenvolupat on el sector serveis és majoritari, s’ha de treballar per donar valor a la tasca del primer sector de l’economia, el món rural, i que a Vilanova sempre ha estat molt important.

  • Vetllarem per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola o ramader.
  • Desenvoluparem el Pla Marc de Gestió Forestal amb els Propietaris Forestals

 

Darrera actualització: 12.09.2017 | 19:00