Medi Ambient

Regidor/a titular: Sr. Ramon Majà i Esteve


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

Vilanova és un municipi que ha de viure en contacte amb el medi que l’envolta, que és el seu gran patrimoni a conservar.

  • Potenciarem el respecte al Medi Natural, a través del seu coneixement continuant amb els tallers i xerrades a les escoles , intensificant el manteniment de zones verdes i franges perimetrals de protecció contra incendis al voltant dels barris i fent un seguiment de les parcel·les sense edificar, per no caure en l’abandonament i la deixadesa, exigint les neteges periòdiques.
  • Facilitarem la instal·lació, generació i desenvolupament de noves empreses emprenedores en el camp de l’estalvi energètic i de la generació d’energies netes i sostenibles , tot realitzant programes de conscienciació i divulgació per a l’estalvi energètic. Continuarem en la política de l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis municipals, instal·lant fonts d’energia alternatives autosuficients en els principals serveis municipals. i seguirem mantenint una política d’estalvi i eficiència energètica per a una energia sostenible local.
  • Fomentarem un ús cívic i responsable de les zones de recollida de residus. Informant i sensibilitzant per tal de reduir la producció de residus i augmentar el percentatge de recuperació i reciclatge de deixalles i continuarem  amb la gestió orgànica de residus i la utilització de compostadors domèstics, bonificant el seu ús en el rebut de la taxa d’escombraries.  
Darrera actualització: 12.09.2017 | 18:59