Habitatge

Regidor/a titular: Sra. Mercedes Blanco i Somozas


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2015-2019

Actualment manquen habitatges de lloguer assequibles per als joves, la gent gran, les famílies monoparentals i els segments de població en dificultats, per tal de garantir el dret a l’habitatge. 

  • Afavorirem la creació d’habitatges de lloguer per als joves, la gent gran, les famílies monoparentals i els segments de població en dificultats, per tal de garantir el dret a l’habitatge ,elaborant i aprovant un Pla Municipal d’Habitatge per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges.
  • Consolidarem el lloguer amb intermediació de l'Ajuntament, com a alternativa a l’accés a l’habitatge , per posar en servei l’habitatge buit.
  • Seguirem oferint, des de l’Oficina Local d’Habitatge de referència el servei públic d’assessorament, informació i gestió del conjunt de serveis i tràmits relacionats en l’habitatge. 
Darrera actualització: 12.09.2017 | 18:58