Urbanisme

Regidor/a titular: Sr. Abelardo López Hernádez


Objectius del Pla d'Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Parlar del territori a Vilanova és parlar d’espai urbà, però és imprescindible parlar de medi natural, del Pla d’Especial Interès Natural (PEIN) o de categories de protecció de rang europeu com la Xarxa Natura 2000”.

Aquesta afirmació que ja posem per escrit l’any 2011, segueix essent vigent a dia d’avui en el model de poble que volem. L’eina vigent per poder protegir i delimitar el sòl és el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

MILLORES URBANES

 • Impulsarem la proposta d´aprovació de l’Avanç de POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) i la seva redacció.
 • Continuarem desenvolupant del nou Parc Fluvial fins a finalitzar el projecte de prop de 3 Hectàrees
 • Impulsarem un pla de remodelació del paviment i voreres del municipi, tant al nucli urbà com als barris.
 • Millorarem les zones de jocs infantils (enllumenat, proteccions al terra, nous jocs).
 • Millorarem i replantarem l’arbrat malmès en diversos indrets del municipi.
 • Crearem un pas de vianants a l’alçada de la rotonda de la zona esportiva per enllaçar els dos costats de la carretera entre Can Forns i Can Mogas.
 • Habilitarem un pas de vianants des de l’aparcament de l’entrada del municipi fins el Barri de cal Pinxo
 • Instal·larem punts de wi-fi gratuïts al municipi.
 • Realitzarem campanyes a favor del civisme i el bon ús del mobiliari urbà.
 • Millorarem el manteniment de les zones verdes i parcel·les municipals amb neteges periòdiques.
 • Seguirem amb el compromís iniciat la passada legislatura i acabarem el desplegament de la fibra òptica als barris que encara no en disposen.

 

Darrera actualització: 01.02.2023 | 08:54